• Αρχική
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  • Σχολείο εκπαιδευτών ΚΜ

Σχολή Εκπαιδευτών για πολίτες

ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 10-18 9:00-17:00 ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ (1ος κύκλος) – Ίσραελ Ταμίρ Martial Way (ΟΑΚΑ) Υποψήφιοι Εκπαιδευτές
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 8-9 9:00-17:00 ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ (2ος κύκλος) – Ανδρέας Μπουρκέρτ Martial Way (ΟΑΚΑ) Υποψήφιοι Εκπαιδευτές
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 12-13 9:00-17:00 ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ (3ος κύκλος) – Ίσραελ Κόεν Martial Way (ΟΑΚΑ) Υποψήφιοι Εκπαιδευτές
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 9-10 9:00-17:00 ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ (4ος κύκλος) – Ίσραελ Ταμίρ Martial Way (ΟΑΚΑ) Υποψήφιοι Εκπαιδευτές
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 2-3 9:00-17:00 ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ (5ος κύκλος) – Ίσραελ Κόεν Martial Way (ΟΑΚΑ) Υποψήφιοι Εκπαιδευτές
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 6-7 9:00-17:00 ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ (6ος κύκλος) – Άβι Μογιάλ Martial Way (ΟΑΚΑ) Υποψήφιοι Εκπαιδευτές