Το Bullying στην Ελλάδα

Το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας / εκφοβισμού έχει αρχίσει να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις στη χώρα μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε γι' αυτό;

Ας μη περιμένουμε μέχρι να συμβεί για να λάβουμε μέτρα, γιατί η εμπειρία μπορεί να είναι τραυματική για την εύθραυστη ψυχή τους. Ας είμαστε προετοιμασμένοι.

Αλέξανδρος Χρυσοβέργης
Streetwise Krav Maga