• Home
  • Seminars
  • Open Seminars

Open Seminars

ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 20 18.00 - 21.00 PISTOL DISARMING - Ντορόν Μπαλασάν Martial Way (ΟΑΚΑ) Ανοιχτό σε όλους
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 10 18.00 - 21.00 SOFT AND HARD SOLUTIONS – Χεν Τολεντάνο Martial Way (ΟΑΚΑ) Ανοιχτό σε όλους
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018  24 18.00 - 21.00  WEAPONS ON THE GROUND (knife pistol, stick) – Γκάι Μπίλια Martial Way (ΟΑΚΑ) Ανοιχτό σε όλους 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018  3 18.00 - 21.00  GROUND POSITION self defense - Σλόμι Μπουζάγκλο Martial Way (ΟΑΚΑ) Ανοιχτό σε όλους 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 10  18.00 - 21.00  CRIMINAL KNIFE ATTACK – Ντορόν Μπαλασάν Martial Way (ΟΑΚΑ) Ανοιχτό σε όλους 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018  31  18.00 - 21.00  Krav Maga EVOLUTION – Άβι Μογιάλ Martial Way (ΟΑΚΑ) Ανοιχτό σε όλους 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018  14  18.00 - 21.00  ZERO DISTANCE (Pistol - knife threats) – Ίσραελ Κόεν Martial Way (ΟΑΚΑ) Ανοιχτό σε όλους 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 23  18.00 - 21.00  CAR Seminar – Ντορόν Μπαλασάν Martial Way (ΟΑΚΑ) Ανοιχτό σε όλους