ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΛΕΙΣΣΑΣ (G5)

Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτής για

Πολίτες, Γυναίκες

Βαθμός

Graduate 5

Σχολεία που έχει περάσει

CIC, Women Instructors Course (Stay Away)

Περιοχή

Μαρούσι

Τηλέφωνο

6941489923