ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2021-2022 ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Ο GΙΤ Ταμίρ Γκιλάντ (Ε5) βρέθηκε στη χώρα μας το Σαββατοκύριακο 8-9 Ιανουαρίου 2022, προκειμένου να διδάξει στο τρίτο μέρος του φετινού Σχολείου Εκπαιδευτών για Πολίτες (CIC).

Αντικείμενο του τρίτου μέρους ήταν η ύλη διαφόρων επιπέδων, καθώς και η εμβάθυνση στη διδακτική, θέμα πολύ μεγάλης βαρύτητας, στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε κάθε Σχολείο Εκπαιδευτών της IKMF. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές σιγά-σιγά οδεύουν προς την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης τους, δουλεύοντας πλέον πάνω στις λεπτομέρειες, έτσι ώστε να ετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όχι μόνο για τις εξετάσεις τους αλλά κυρίως για το δυσκολότερο κομμάτι της μαθητείας κάθε εκπαιδευτή, το οποίο είναι η αληθινή διδασκαλία σε μαθητές, μετά την αποφοίτηση από το Σχολείο Εκπαιδευτών. 

CIC3 1
CIC3 10
CIC3 11
CIC3 12
CIC3 13
CIC3 14
CIC3 15
CIC3 2
CIC3 3
CIC3 4
CIC3 5
CIC3 6
CIC3 7
CIC3 8
CIC3 9