Ύλη του Κραβ Μαγκά

Ύλη του Κραβ Μαγκά

Ύλη του Κραβ Μαγκά

Εδώ βρίσκεται ένας συνδυασμός σειράς μαθημάτων για όλα τα διαφορετικά επίπεδα / διαβαθμίσεις, μαζί με τα διάφορα μαθήματα που προσφέρονται από τους εκπαιδευτές της Oργάνωσής μας. Η σειρά αυτή διαιρείται σε “ομάδες”, οι περισσότερες από τις οποίες εδώ εμφανίζονται μόνο ονομαστικά.

Τα επίπεδα του Κραβ Μαγκά χωρίζονται σε 4 τομείς: Τα επίπεδα των Eκπαιδευόμενων (Practitioner) (1-5), τα επίπεδα των Αποφοίτων (Graduate) (1-5), τα επίπεδα των Έμπειρων (Expert) (1-5) και τα επίπεδα των Αυθεντιών (Master) (1-3).

(Παρακάτω οι ενότητες 1-4 με κάποιες λεπτομέρειες)

Ενότητα 1: Γενικές Πληροφορίες και Θεωρία

 1. Η ιστορία του Κραβ Μαγκά και του Iδρυτή του
 2. Αντιμετώπιση ενός επικίνδυνου περιστατικού:
 3. Εκτίμηση της κατάστασης, διαδικασία αντιμετώπισης ενός περιστατικού.
 4. Εξουδετέρωση ενός κινδύνου από όλες τις απόψεις.
 5. Πιθανό αποτέλεσμα μιας βίαιης συμπλοκής.
 6. Αρχές που υπογραμμίζουν τις τεχνικές άμυνας.
 7. Αρχές που υπογραμμίζουν τις τεχνικές επίθεσης.
 8. Αρχές εκπαίδευσης – από τις τεχνικές, στις παραλλαγές σε πραγματικές καταστάσεις.
 9. Η χρήση κοινών αντικειμένων για αυτοάμυνα – θεωρία και πρακτική.
 10. Ρυθμός και βηματισμός.
 11. Χρησιμότητα/εμπιστοσύνη σε φυσικές αντιδράσεις για να διορθωθεί ή να αποδειχθεί ένα σημείο.
 12. Αρχές και τεχνικές πνευματικής εκπαίδευσης.

Ενότητα 2: Η Διδασκαλία της Μεθοδολογίας. Ανθρώπινο Σώμα

 1. Τα βασικά πάνω στην ανατομία και τη φυσιολογία.
 2. Η σωστή διδασκαλία για εκπαιδευτές.
 3. Πλάνο μαθημάτων σχεδιασμός και προετοιμασία.
 4. Σχέση μαθητή-εκπαιδευτή.

Ενότητα 3 : Προκαταρκτικές Μελέτες

 1. Ασφάλεια κατά την εκπαίδευση
 2. Οργάνωση της εκπαίδευσης, μέθοδοι προπόνησης.
 3. Ρουχισμός και εμφάνιση.
 4. Διατήρηση του χώρου εξάσκησης.
 5. Συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της προπόνησης.
 6. Η προθέρμανση
 7. Γενικές αρχές.
 8. Ασκήσεις και ποικιλία.
 9. Προσέγγιση στις διατάσεις και την ευλυγισία.

Ενότητα 4: Τα βασικά

 1. Στάση – διαφορετικές εξωτερικές θέσεις.
 2. Γροθιές: Η βασική χρήση των σωματικών όπλων. Σχηματισμός μίας γροθιάς. Θεωρία της αναδίπλωσης.
 3. Κίνηση και σκιαμαχία.
 4. Χειρισμός μίας πτώσης.
 5. Πτώσεις προς τα πίσω από υψηλή θέση.
 6. Πλαϊνές πτώσεις.
 7. Μαλακές/σκληρές μπροστινές πτώσεις.
 8. Μπροστινές κυβισθήσεις – από ψηλά, χαμηλά, πλαγίως.
 9. Κυβισθήσεις με φορά προς τα πίσω.
 10. Κυβισθήσεις με προσδιορισμούς. Συνδυασμοί κυβισθήσεων και πτώσεων.

(Οι παρακάτω ενότητες εμφανίζονται εδώ μόνο ονομαστικά)

Ενότητα 5 – Επίθεση με τα χέρια.

Ενότητα 6 – Επίθεση με τα πόδια.

Ενότητα 7 – Άμυνες ενάντια σε γροθιές.

Ενότητα 8 – Άμυνες ενάντια σε λακτίσματα.

Ενότητα 9 – Απελευθέρωση – Πιασίματα υψηλού επιπέδου.

Ενότητα 10 – Απελευθέρωση – Πιασίματα μέτριου επιπέδου.

Ενότητα 11 – Απελευθερώσεις με ρίψεις.

Ενότητα 12 – Απελευθέρωση – Απελευθερώσεις από αρπαγές στο έδαφος.

Ενότητα 13 – Στρεβλώσεις καρπού (για έλεγχο/αφοπλισμό).

Ενότητα 14 – Άμυνα εναντίον επιθέσεων/απειλών που περιλαμβάνουν ραβδί/ρόπαλο.

Ενότητα 15 – Άμυνα ενάντια σε επιθέσεις που περιλαμβάνουν μαχαίρι (ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα).

Ενότητα 16 – Άμυνα ενάντια σε επιθέσεις που περιλαμβάνουν περίστροφο.

Ενότητα 17 – Χρησιμοποιώντας όπλα ή κοινά αντικείμενα ως μέσο άμυνας εναντίον ενόπλων.

Ενότητα 18 – Αυτοάμυνα εναντίον δύο ή περισσότερων επιτιθέμενων.

Ενότητα 19 – Αυτοάμυνα για γυναίκες – Εκπαίδευση παιδιών.

Ενότητα 20-25 – Ενότητες εκπαίδευσης στρατού.

Ενότητα 26-30 – Ενότητες εκπαίδευσης αστυνομίας.

Ενότητα 31-33 – Συμπληρωματικές ενότητες για Ασφάλεια και Προστασία VIP.

Ενότητα 34 – Αυτοάμυνα για παιδιά. Εφαρμογές και μεταμορφώσεις των βασικών τεχνικών και μέθοδοι εκπαίδευσης για παιδιά.

Ενότητα 35 – Αυτοάμυνα για γυναίκες. Εφαρμογές και μεταμόρφωση των βασικών τεχνικών και μέθοδοι εκπαίδευσης για γυναίκες

Ενότητα 36 – Γυμναστικές μαχητικές ασκήσεις

Ενότητα 37-38 – Μαχητικές τακτικές και εφαρμογές

Ενότητα 39 – Μάχη σε διαφορετικές θέσεις και τοποθεσίες

Ενότητα 40 – Τρόποι και εφαρμογές νοητικής εκπαίδευσης

Ενότητα 41-44 – Μέθοδοι εκπαίδευσης για τις παραπάνω ενότητες

Ενότητα 45 – Προσομειώσεις και σενάρια, αναλύσεις και ανάλογη εκπαίδευση

 1. ορετικές εξωτερικές θέσεις.
 2. Γροθιές: Η βασική χρήση των σωματικών όπλων. Σχηματισμός μίας γροθιάς. Θεωρία της αναδίπλωσης.
 3. Κίνηση και σκιαμαχία.
 4. Χειρισμός μίας πτώσης.
 5. Πτώσεις προς τα πίσω από υψηλή θέση.
 6. Πλαϊνές πτώσεις.
 7. Μαλακές/σκληρές μπροστινές πτώσεις.
 8. Μπροστινές κυβισθήσεις – από ψηλά, χαμηλά, πλαγίως.
 9. Κυβισθήσεις με φορά προς τα πίσω.
 10. Κυβισθήσεις με προσδιορισμούς. Συνδυασμοί κυβισθήσεων και πτώσεων.