Αρχές του Κραβ Μαγκά

 • Αποφυγή τραυματισμών.
 • Ασκήσεις σχεδιασμένες να εκμεταλλεύονται τα φυσικά αντανακλαστικά.
 • Άμυνα και επίθεση στον μικρότερο δυνατό χρόνο.
 • Χρησιμοποίηση των ευάλωτων σημείων του ανθρωπίνου σώματος.
 • Χρησιμοποίηση των φυσικών όπλων του σώματος, καθώς και των συνηθισμένων / κοινών αντικειμένων τα οποία μπορεί να βρεθούν γύρω μας πρόχειρα.
 • Μάχη χωρίς κανόνες.

Συστατικά μέρη του Κραβ Μαγκά

Τεχνικές Αυτοάμυνας

 • Άμυνα εναντίον λακτισμάτων και γροθιών.
 • Απελευθερώσεις από λαβές κάθε είδους και πνιγμούς.
 • Άμυνα εναντίον μαχαιριών, ροπάλων, κλπ.
 • Άμυνα εναντίον όπλων.
 • Άμυνα εναντίον πολλαπλών αντιπάλων.

Μάχη Σώμα με Σώμα

 • Διάφοροι τύποι χτυπημάτων με τα χέρια.
 • Διάφοροι τύποι λακτισμάτων.
 • Μάχη υπό πίεση.
 • Ελεγχόμενη μάχη.

Ειδικές καταστάσεις για τους επαγγελματίες στον Στρατό και την Αστυνομία

 • Εύστροφη χρήση των όπλων, συμπεριλαμβανομένων και των εκρηκτικών.
 • Έλεγχος του αντιπάλου χωρίς πρόκληση βλαβών.
 • Αντιμετώπιση καταστάσεων ομηρίας / τρομοκρατίας.
 • Ασφάλεια σε πτήση ή εν πλω.