Κραβ Μαγκά για τον Στρατό

Το Κραβ Μαγκά αρχικά αναπτύχθηκε για τον στρατό. Έτσι, έπρεπε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του –βασικά έπρεπε να μπορεί να διδαχθεί σε οποιονδήποτε, σε όσο πιο σύντομο χρονικό διάστημα γίνεται. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι τεχνικές του και η μέθοδος διδασκαλίας του αποτελούν ένα αδιάσπαστο σύνολο και δεν μπορούν να διαχωριστούν μεταξύ τους. Ο στρατιώτης είναι πολεμιστής, δηλαδή ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούν τα κράτη για την προστασία τους , καθώς και για να διασφαλίζουν την ευμάρεια και την φυσικολογικό τρόπο ζωής των πολιτών τους, καθώς και να υπερασπίζουν τα συμφέροντα του κράτους.

Το Κραβ Μαγκά για τον Στρατό διδάσκεται αποκλειστικά στα ειδικά δεκαήμερα Σχολεία εκπαιδευτών για τον Στρατό (MIC), ενώ στοιχεία του μπορείτε να βρείτε και στα καθημερινά μαθήματα, ειδικά όταν ο εκπαιδευτής έχει περάσει ο ίδιος το MIC.