Κραβ Μαγκά για την Αστυνομία

Το Κραβ Μαγκά είναι ένα ευέλικτο εργαλείο το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να ταιριάζει με το νομικό καθεστώς κάθε χώρας. 

Οι αστυνομίες σε όλον τον κόσμο προτιμούν να διδάσκουν Κραβ Μαγκά στα μέλη τους, λόγω του ότι παρέχει στους αστυνομικούς τέσσερα πολύ σημαντικά στοιχεία.

  • Την ικανότητα να επιχειρούν κάτω από μεγάλο στρες. Η γνώση του Κραβ Μαγκά επιτρέπει στον αστυνομικό να συνεχίζει να επιχειρεί ακόμη και κάτω από ακραίες, ασυνήθιστες και πολύπλοκες καταστάσεις.
  • Την ικανότητα να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό που του παρέχει το Σώμα και με τον τρόπο που του επιτρέπει ο νόμος, παράγοντας το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα ώστε να επιτελέσει το έργο του (σύλληψη, συνοδεία, έρευνα και έλεγχος).
  • Η εκπαίδευση στο Κραβ Μαγκά είναι ταχεία και μικρής χρονικής διάρκειας, προσαρμοζόμενη στις χρονικές απαιτήσεις των συνθηκών.
  • Η ικανότητα της τροποποίησης των τεχνικών ώστε να ταιριάζουν με το νομικό καθεστώς της κάθε χώρας.