Σχολείο Προστασίας Σημαντικών Προσώπων (VIP Protection)

Τα Διεθνή Επίπεδα της ΙΚΜF για τους Σωματοφύλακες είναι:

Τα Διεθνή Επίπεδα της ΙΚΜF για τους Σωματοφύλακες είναι:

 • Xάλκινο Σήμα
 • Αργυρό Σήμα
 • Χρυσό Σήμα
 • Πλατινένιο Σήμα

Σε αυτά τα πλαίσια, προσφέρουμε εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στον τομέα της Ασφάλειας VIP και Υψηλής Προστασίας. Θα διδαχτείτε από μία ομάδα άριστης ποιότητας και επιπέδου, η οποία εγγυάται μία αξέχαστη εμπειρία και έναν κύκλο μαθημάτων που πουθενά αλλού δεν θα μπορούσατε να βρείτε.

Συγκεκριμένα πιστοποιητικά και συστάσεις είναι αναγκαία για την συμμετοχή.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα βασικά, σχετικά με το περιεχόμενο του πρώτου κύκλου εκπαίδευσης. Κάθε κύκλος έχει βασικά, προχωρημένα και επαναληπτικά τμήματα. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη σειρά μαθημάτων που περιλαμβάνει το πρώτο μέρος του κύκλου, κατά τις 10 ημέρες που διαρκεί. Καλύπτει το υλικό που χρειάζεται για την απόκτηση του Αργυρού  Σήματος.

Περιεχόμενα Σχολείου

 • Προστασία VIP, γενική χρήση, προϊστορία και στόχοι.
 • Επιμορφωτικές ταινίες (δολοφονίες και απόπειρες), οι οποίες ακολουθούνται από σύντομη συζήτηση και κριτική πάνω σε πραγματικά γεγονότα.
 • Διαδικασίες, αρχές, συμπεριφορά του σωματοφύλακα.
 • Η ασφάλεια ενός χώρου. Βασικές προσομοιώσεις.
 • Εξοπλισμός και συστήματα. Πρώτες Βοήθειες. Άμεση ανταπόκριση.
 • Τρόποι και συμπεριφορά ως θεμέλια συνεργασίας.
 • Περίληψη και πρόοδος στο πιο προχωρημένο κομμάτι του σεμιναρίου.

Εισαγωγικές εξετάσεις

 • Φυσική κατάσταση και τεστ δυνάμεως.
 • Συνεργασία, ταχύτητα εκμάθησης, ικανότητα και τεστ κατανόησης.

Κραβ Μαγκά

Επιθέσεις:

 • Bασικές επιθέσεις.
 • Αντεπιθέσεις.
 • Επιθέσεις με πυροβόλο όπλο ως αιχμηρό αντικείμενο.
 • Εναλλαγή μεταξύ πυροβόλων όπλων και βασικών τεχνικών Κραβ Μαγκά.
 • Επιθέσεις κατά τρίτου.

Αυτοάμυνα

 • Εναντίον βασικών επιθέσεων (1)
 • Εναντίον επικίνδυνων λαβών (1)
 • Ένοπλη επίθεση (1)
 • Ένοπλες απειλές (1)
 • Μετακίνηση του VIP (1)

Yπεράσπιση του VIP εναντίον:

 • Βασικής επίθεσης ή αρπαγής (1)
 • Επίθεσης με μαχαίρι (1)
 • Απειλής με μαχαίρι (1)
 • Απειλής με πιστόλι (1)

Αντιμετώπιση διαφορετικών περιστατικών όταν ο VIP είναι:

 • Κοντά ή μέσα σε αυτοκίνητο
 • Σε περιορισμένο χώρο (δωμάτιο, διάδρομο)
 • Ανάμεσα σε πλήθος
 • Διανοητική εκπαίδευση και προετοιμασία
 • Επιθετικότητα. Αποφασιστικότητα.
 • Σθένος. Υπερπήδηση ή αδιαφορία προς τον κίνδυνο με σκοπό την υπεράσπιση άλλων

Πυροβόλα (ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει 5 μαθήματα με πυροβόλα όπλα)

 • Διάλεξη (1) – Ασφάλεια και προστασία κατά την εκπαίδευση και την εξάσκηση, οπλοφορία, γενική συμπεριφορά και άλλα. Ένα μάθημα πάνω στο όπλο συμπεριλαμβάνει 2 ωρο τμήμα διάλεξης και 2-4 ώρες σκοποβολής.

Επιθυμητός στόχος είναι η εξάσκηση με έναν VIP, απόσταση σκόπευσης, σε στατικές φάσεις:

 • Μάθημα 1 – Η χρήση του πιστολιού με το ένα χέρι.
 • Μάθημα 2 – Επαύξηση ικανοτήτων, τράβηγμα του όπλου και πυροβολισμός με 2 χέρια.
 • Μάθημα 3 – Επαύξηση ικανοτήτων και στροφή.
 • Μάθημα 4 – Επαύξηση ικανοτήτων και εξάσκηση με έναν VIP.
 • Μάθημα 5 – Προσομοιώσεις και περιληπτικές ασκήσεις.

Σημείωση: Το πρόγραμμα εξαρτάται από το επίπεδο των συμμετεχόντων -είναι πιθανόν να γίνουν ανάλογες τροποποιήσεις.

Δίνεται δίπλωμα για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του τμήματος.